Interview Baanbrekende werkgever

Welzijnsinitiatieven op maat van de individuele medewerker

De 120 medewerkers van ingenieurs- en architectenbureau Evolta delen één visie:  meerwaarde creëren voor de eindgebruikers en hun omgeving. Om ervoor te zorgen dat de teams steeds voluit hun schouders onder de projecten kunnen zetten, heeft Evolta een eigen kijk op samenwerking, geruggesteund door een ruim aanbod aan welzijnsprojecten. Maar hoe kan je daarmee elke drukbezette medewerker bereiken? Evolta stippelt het uit.

“Bij Evolta is het onze droom om vorm te geven aan een mooie wereld in balans, met gelukkige mensen in ontwikkeling en een veerkrachtige organisatie in beweging”, zegt CEO Nele De Smet. “Aandacht voor welzijn zit in ons DNA vervat onder de waarden veerkracht en openhartigheid. Dit  valt binnen een breder kader waarbij we ook investeren in loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zetten we in op ondernemerschap en inventiviteit. Wat we doen in onze sector is ongelofelijk mooi, en we zijn dankbaar voor de impact die we hebben, maar soms is het moeilijk voor de teams om het hoofd koel te houden. Die druk en een zeker conflictniveau zijn inherent aan de sector. Daarom willen we mensen warm  verwelkomen helemaal zoals ze zijn, en is een goed welzijnsbeleid essentieel.” We creëren ruimte voor spanning en ontspanning, waardoor iedereen voor zichzelf kan bouwen aan een wereld in balans.

Bridging passion and precision

“Bij onze rebranding kozen we voor een nieuwe slogan: bridging passion and precision”, vertelt Charlotte De Schepper, projectleider bij het team duurzame mobiliteit. Ze staat in voor mobiliteitsgerichte infrastructuurprojecten als pleinen, fietssnelwegen en parkeergelegenheden. “We verbinden de precisie in onze ontwerpen met de passie die we hebben voor de eindgebruiker en al het gevoelsmatige dat bij een project komt kijken, zoals bijvoorbeeld het esthetische aspect of comfort. Die visie vind je ook terug doorheen onze organisatie.”

Passie is heel belangrijk in de bouwsector, die zich kenmerkt door een hoge werkdruk en die om heel wat flexibiliteit vraagt. “Als organisatie en als medewerker moet je daarmee kunnen omgaan. Evolta komt daarin tegemoet, met bijvoorbeeld maandelijkse intervisiemomenten die dienen als klankbord. We organiseerden ook al veel initiatieven rond welzijn, maar hebben nog te weinig inzicht in de mate waarin medewerkers die projecten relevant vinden voor zichzelf en er gebruik van maken. Wanneer ik het bijvoorbeeld heel druk heb, denk ik soms dat ik mijn tijd beter kan spenderen. Vandaar kwam dit traject om ons welzijnsbeleid meer te onderbouwen en er maatwerk van te maken.” Onze medewerkers zijn even contrastrijk als de wereld, waaraan we mee bouwen. We willen een verschil maken en trekken bewust verschillen aan, om te leren uit diversiteit. Dit vraagt een welzijnsbeleid gericht op elke individuele medewerker, voor ieder wat wils.

Een welzijnsbevraging

Evolta is vertrouwd met enkele bestaande welzijnsinitiatieven. Nele: “In 2016 en 2017 werkten we samen met Better Minds at Work, dat focuste op mentaal welzijn en stressbeleving, en sinds 2018 hebben we een samenwerking met Springbok Coaching. Sindsdien hebben we een breed aanbod aan initiatieven, gaande van individuele testen en begeleiding, tot online infosessies of groepstrainingen rond verschillende thema’s. Daarnaast organiseerden we sportevenementen, zoals een padeltoernooi. Maar waarmee bereik je net de mensen die afhaken omdat ze het al zo druk hebben? Om ons welzijnsbeleid beter te onderbouwen, denken we na over hoe we kunnen aanbieden wat voor onze medewerkers echt een verschil maakt.”

Op het einde van het traject wil Evolta een permanente welzijnswerkgroep aanstellen en een welzijnsbevraging een vast onderdeel maken van het beleid. “Met die bevraging willen we dan aftoetsen hoever we staan, en wat een verschil maakte in het verleden”, aldus Charlotte. “Zo willen we inzicht krijgen in wat onze medewerkers motiveert om deel te nemen aan een van de initiatieven. Op dit moment buigen we ons over het bestaande aanbod, en hoe we daarmee onze bevraging kunnen vormgeven. In de toekomst zullen we daar wellicht een partner bij betrekken, voor extra onderbouwing.” Het doel is dat we ook voor onze mensen realiseren, wat we met onze projecten willen bereiken. Een stimulerende omgeving, vanuit een grenzeloze betrokkenheid, met ruimte voor verschillen en ruimte voor spanning en ontspanning.

Opening fietsostrade F14 Kapellen – Ekeren

Begin dit jaar kreeg Evolta het nieuws van de Provincie Antwerpen dat er na een procedureslag van 10 jaar verder kon gewerkt worden aan het ontbrekend stuk fietsostrade F14 tussen Kappellen en Ekeren. Samen met Ambaro werd de werf snel opgestart om de ontbrekende schakel tussen de Vloeiende (waar we jaren geleden al eerder het noordelijk deel verwezenlijkt hadden) en de Statiestraat.

De realisatie van zo’n kilometer fietsostrade zorgt voor fietsers een zeer vlotte verbinding tussen Antwerpen en Roosendaal. Het station Sint-Mariaburg langs het stukje fietsostrade is nu nog toegankelijker gemaak

Woensdag knipte Evolta samen met de lokale besturen en de Provincie Antwerpen (Luk Lemmens) het lint door ter officiële opening van de F14 Kapellen – Ekeren.

Een knappe mijlpaal die gevierd mocht worden. Bedankt aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

Deelname Baanbrekende werkgever

Begin dit jaar gingen we als organisatie een engagement aan. We stapten mee in het Baanbrekende werkgever – traject.

Deze beweging werd in 2020 opgericht door AMS – De Lijn – Jobat. De focus ligt op duurzaam mobiliteitsbeleid enerzijds en mensgericht personeelsbeleid anderzijds. Op basis van drie pijlers (Minder onderweg – Slimmer en groener onderweg – Duurzaam werk) geeft Baanbrekende werkgever organisaties een duidelijk kader waarbinnen gewerkt kan worden.

De eerste stap in dit traject in een nulmeting van onze maturiteit in al deze pijlers. Dit leverde heel interessante inzichten op. Met deze resultaten in het achterhoofd, besloten we om tijdens dit traject in te zetten op de component ‘Welzijn’ (binnen de pijler ‘Duurzaam werk’). Hiermee gaan we vanaf 25/4 aan de slag!

To be continued..

Herinrichting Gistelse Steenweg

Een nieuw gezicht voor de Gistelse Steenweg.

Samen met Agentschap Wegen en Verkeer en Stad Brugge zijn we volop op zoek naar oplossingen om de doorstroming, de veiligheid én de leefbaarheid ter hoogte van deze belangrijke invalsweg te verbeteren. De visualisaties werd verzorgd door Claar.

Omdat we samen sterker staan, hebben we onze ideeën vorige week tentoongesteld op een infomarkt. Daarbij kregen bewoners en handelaars de mogelijkheid om hun mening en feedback te delen zodat we samen tot het beste resultaat komen.

Meer info over het project is tevens terug te vinden op de website van AWV en Stad Brugge.

Fietssnelwegen Provincie Antwerpen

Ons teams Fietssnelwegen heeft er een nieuw prachtproject bij. In samenwerking met Bureau Greisch bouwen we mee aan de fietsinfrastructuur van Provincie Antwerpen.

We ontwerpen niet minder dan 7 kunstwerken voor de fietssnelwegen F103 en F106, 1 fietsbrug over het Albertkanaal, 2 fietsonderdoorgangen en een uniek knooppunt dat 3 fietssnelwegen met elkaar verbindt!

Ons voorontwerp werd goedgekeurd en voor de aanbesteding mikken we op eind 2023. We kijken uit naar het vervolg van dit knappe project. 

Sportpark Gentbrugse Meersen

Het ontwerp voor het sportpark aan de Gentbrugse Meersen was een complexe verwezenlijking. Niet alleen door de lage ligging in het meersengebied, ook het onderbrengen van de vele sporttakken op een beperkte oppervlakte en landschappelijke het park niet uit de toon laten vallen maakten dit project niet eenvoudig.

We zijn wel enorm trots op het eindresultaat. Kijk en beoordeel zelf. Ga je er eens op bezoek kan je ook steeds een bezoekje brengen aan ons bedrijfsbos, dat grenst aan dit schitterende sportpark!

Zutendaal – N730

Begin dit jaar werd een van onze projecten vermeld in de media. In Zutendaal langs de N730 werd een bergbezinkingsbekken en bufferbekken aangelegd zodat water reeds opgevangen kan worden zelfs nu de werken nog niet afgerond zijn. Volgens schepen van milieu Dirk Smits past “water ter plaatse houden en langzaam in de bodem laten trekken” perfect in de Blue Deal. We zijn dan ook trots hier deel van te kunnen uitmaken. Bedankt aan iedereen om dit mogelijk te maken!

Evolta bos

26/11/2022, voor velen een doodgewone zaterdag maar voor ons een nieuw begin. Het begin van ons eigen Evolta bos. Met 75 enthousiastelingen plantten we 2000 bomen en maakten we de Gentbrugse Meersen een nog mooiere plek.

We kijken enorm uit naar de toekomstige meetings, gesprekken, brainstorms die tussen onze bomen of op onze ontmoetingsplek zullen plaatsvinden.

Bedankt Forest FwdNatuurpuntStad Gent en alle aanwezigen om dit mogelijk te maken! Laat ons samen bouwen aan een mooiere wereld in balans.

Kennisdeling @ Evolta

Kennisdeling is voor een kennisbedrijf als het onze enorm belangrijk. Elke eerste maandag van de maand staat ons kennismoment gepland. Hier delen we o.a. opgedane inzichten over projecten of grote stappen voor onze organisatie. 

Deze maand waren 70 mensen aanwezig tijdens deze hybride meeting. We bespraken onder meer het verloop van het project ‘Max aan de Zenne’, het vervolg van onze rebranding en het vernieuwde performance management proces.

Daarnaast was er ook ruimte om een open gesprek te hebben over de uitdagingen van vandaag en morgen. We kunnen alleen maar trots zijn op alle medewerkers die dagelijks die extra mile doen voor onze organisatie. 

Evolta bedrijfsbos

‘A goal without a plan is just a dream.’ Daarom zetten wij dagelijks stappen om onze droom in realiteit om te zetten. Een volgende stap staat gepland op 26/11/2022. Dan planten we dichtbij de Gentbrugse Meersen ons eigen Evolta bedrijfsbos! Allen daarheen en meer dan welkom om samen met ons hier een onvergetelijk moment van te maken. Bedankt Forest Fwd om ons te begeleiden in dit traject! #sustainability #trees #shapethefuture