Gentbrugse Meersen, Gentbrugge

Gentbrugse Meersen, Gentbrugge

2020
EvoltaProjectenGentbrugse Meersen, Gentbrugge
Opdrachtgever
Farys
Locatie
Gentbrugge
Ontwerpteam
Team Publieke ruimte

Aanleg van een waterbestendig sportpark in een meandergebied

Nieuwe sportcluster bezorgt Gentenaars 9,4 ha extra sportplezier

De Gentbrugse Meersen is een van de vijf groenpolen in Gent. Om het recreatieve karakter van het park- en natuurgebied verder uit te bouwen, werd ons team gevraagd om een sportcluster te ontwikkelen aan de rand. Een sportpark van zo’n 9,4 ha met onder meer een baseballterrein, softbalveld, cricketveld, drie voetbalvelden, een boardingvoetbalveld (in kunstgras), een schuttersveld, een street-workout-zone, Finse piste en mountainbikeparcours. Ook de nodige randinfrastructuur zoals bergruimten, dug-outs, slagkooien en een heuse scoorderstoren met doucheruimtes en kleedkamers voor de baseball- en softbalclub kon daarbij niet ontbreken.

Ons team Publieke Ruimte stond in voor het volledige ontwerp, de technische studies en de begeleiding van de uitvoeringswerken. Behalve het sportpark legden we in de omgeving een groene parkeerruimte aan en ontwierpen we verschillende fietsenstallingen voor bezoekers. We voorzagen aansluitingen voor elektriciteit en internet op de sportvelden, riolering, ledverlichting volgens de gevraagde lux-waarden, drainage- en beregeningsinstallaties … Het resultaat is een (sport)parkstructuur met zones voor intensieve en extensieve recreatie in verschillende gradaties.

Ondanks de omvang van het projectgebied (9,4 ha) was dit een erg uitdagende ontwerpopdracht. Binnen de site moesten namelijk een achttal sportvelden met heel verschillende vormen en afmetingen op een logische manier gestructureerd worden. En ook groen en water waren belangrijke factoren, aangezien het sportpark aangelegd zou worden in een meersengebied, dat bovendien doorkruist werd door een deel van een oude Scheldemeander. Bij het ontwerp van het sportpark was het onze ambitie om zoveel mogelijk van de meander en bestaande bosstructuur te behouden.

We hoogden het terrein zo’n 1,50 m op, zodat de terreinen het hele jaar rond gebruikt zouden kunnen worden. Om een optimale waterhuishouding te garanderen, combineerden we een uitgebreid drainagenetwerk met een beregeningsinstallatie op grond- en bufferwater. Daarbij zetten we extra in op waterrecuperatie via de drainageleidingen van de sportvelden. De gedraineerde sportvelden werden rechtstreeks aangesloten op verzameldrains die een centraal waterbufferbekken vullen. In nattere periodes wordt overtollig water afgevoerd via een wadi- en grachtensysteem richting de noordelijke natuurzone, in droge periodes kan het centrale bufferbekken bijgevuld worden met gebruik van grondwaterpompen. Door het centrale bufferbekken op een esthetische en logische manier te implementeren in de parkstructuur, zetten we niet enkel in op duurzaam watergebruik (maximale recuperatie) maar verhogen we ook de beleving en educatieve waarde van het gebied.

 

Ook bij de materiaalkeuze voor verhardingen en paden hielden we rekening met waterdoorlaatbaarheid en lokale waterinfiltratie. De primaire paden bestaan uit cementbetonverharding voor een goede toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers. De parkeerzone aan de inkomzone werd aangelegd met lineaire grasbetontegels. En voor de andere paden – de secundaire circulatie – gebruikten we kunststofgrastegels. Op die manier konden we niet enkel de uitvoeringskost beperken, maar ook het natuurlijke karakter van de site behouden.

Volvo Cars, Gent

Volvo Cars, Gent

2020
EvoltaProjectenVolvo Cars, Gent
Opdrachtgever
Volvo Cars
Locatie
Gent
Ontwerpteam
Consultancy services

Ondersteuning logistieke transformatie voor de eerste volledig elektrische Volvo

Optimale goederenstromen bezorgen XC40 Recharge een vliegende start

Tegen 2025 wil Volvo Cars zijn CO2-voetafdruk per wagen met 40 procent verminderen. Dus zet de autobouwer maximaal in op elektrisch en hybride. Ons team Consultancy services ondersteunde de fabriek in Gent bij de opstart van een nieuwe productielijn voor de volledig elektrische XC40 Recharge – de eerste volledig elektrische Volvo.

Onze engineer ter plaatse optimaliseerde samen met zijn collega’s van ‘Plant Supply Chain Engineering’ de nieuwe goederenstromen naar de assemblagelijn.

Tijdens de intensieve voorbereidingsperiode werd elke stap in de bevoorrading zorgvuldig op elkaar afgestemd: de juiste verpakking voor elk stuk, een ononderbroken flow van trailer tot op de lijn zonder tussenvoorraden, gecombineerde transporten per trein voor verschillende verpakkingstypes, en cyclisch aanleveren volgens een standaardmodel. Elk detail was cruciaal – de kleinste variatie zou het proces verstoren.

Intussen loopt de productie van de Volvo XC40 Recharge gesmeerd, en blijven de bestellingen komen.

Grote Markt, Hasselt

Grote Markt, Hasselt

2019
EvoltaProjectenGrote Markt, Hasselt
Opdrachtgever
Stadsbestuur Hasselt
Locatie
Hasselt
Ontwerpteam
Team Publieke ruimte

Herinrichting Grote Markt tot uitnodigend centrumplein

Vertaalslag van stedenbouwkundig masterplan naar (plan van) actie

Door de jaren heen was de Grote Markt van Hasselt ongemerkt haar allure kwijtgeraakt. Het plein was niet bijster groot, en werd dan ook nog ‘ns versnipperd door een straat, verschillende verouderde materialen, ongelukkig ingeplant straatmeubilair en terrasconstructies die te veel ruimte en aandacht opeisten. Om het centrum een nieuwe impuls te geven, werkte het stadsbestuur een ambitieus masterplan uit voor de volledige stadskern: Grote Markt, Havermarkt, Kapelstraat, Kortstraat, Hoogstraat, Kleine Maastrichterstraat. Ze weerde daarbij autoverkeer en voorzag nieuwe terrasconstructies tegen de gevels van de horecapanden, zodat er centraal ruimte vrijkwam.

Ons team Publieke ruimte kreeg de opdracht om de krijtlijnen van het masterplan uit te werken tot een volwaardig (voor)ontwerp en de werken in uitvoering te begeleiden. We vingen het hoogteverschil op van de Grote Markt zelf, ontwierpen terrasconstructies en straatmeubilair, en voerden ondergrondse metingen uit voor de riolering en aansluitingen van water en elektriciteit.

Ons ontwerp ging uit van een tabula rasa: we gomden de volledige inrichting letterlijk uit en vervingen ze door een uniforme inrichting – met één bestratingsmateriaal en strategische geplaatste zitbanken aan één zijde van het plein. Op die manier werd de Grote Markt terug herleid naar haar essentie: een plek om te verpozen en te ontmoeten. Een plek die terug als ijkpunt functioneert in de binnenstad.

De autovrije zones werden volledig bestraat met natuursteen om de identiteit en leesbaarheid van het marktplein tastbaar te maken. Voor verkeerszones voorzagen we een rijloper in uitgewassen beton. Op die manier is het voor weggebruikers meteen duidelijk waar hun plek is in het openbare domein.

We gebruikten ook groen om de identiteit van de plek te versterken. Langs het marktplein werden drie volgroeide lindes aangeplant, en pal in het centrum van het plein kwam een monumentale valse christushoorn. Boom en markt zijn vandaag onlosmakelijk verbonden in de geest van de gebruikers. Als pars pro toto – of totum pro parte.

Woonzorgcentrum A. Lacourt, Oostende

Woonzorgcentrum A. Lacourt, Oostende

2019
EvoltaProjectenWoonzorgcentrum A. Lacourt, Oostende
Opdrachtgever
Sociaal Huis Oostende
Locatie
Oostende
Ontwerpteam
Team Mens in ontwikkeling

Uitbreiding woonzorgcentrum met 60 woonunits

Een verbouwing met aandacht voor de noden van de huidige en nieuwe bewoners

Naar aanleiding van de nieuwe ruimtelijke planning van de site van WZC De Boarebreker, besliste het Sociaal Huis Oostende om WZC A. Lacourt met 60 kamers uit te breiden.​

Om de uitbreiding te kunnen realiseren zonder de bewoners te moeten evacueren, kozen we ervoor om het centrale blok en het bestaande woonblok B integraal te behouden. De zone van het dagcentrum, de cafetaria en een deel van woonblok A werden gesloopt om plaats te maken voor de ambitieuze uitbreiding.

Voorrang aan nieuwe cafetaria

Onmiddellijk na de sloopwerken startten we met de bouw van een nieuwe cafetariaruimte, omwille van de belangrijke sociale functie van de ruimte. Dankzij een bouwsysteem met een stalen structuur en aluminium-vliesgevel kregen de bewoners snel weer een plek om een koffietje te drinken met hun vrienden, familie en kennissen.

Extra binnen- en buitenruimte

Alle afdelingen kregen bovendien een ruime woonkamer met open keuken om te eten, televisie te kijken, voor animatie, noem maar op. De woonkamers werden stuk voor stuk voorzien van een buitenbalkon waarop bij zonnige dagen kan genoten worden van zonlicht en contact met de binnentuin. De verpleegposten sluiten rechtstreeks aan op de woonkamers.

De meeste gangen eindigen op een kleine rustzone met zicht op de binnentuin of omliggende publieke ruimte, zodat ze natuurlijk verlicht worden en bewoners op elk moment zon en buitenactiviteit kunnen ervaren. In de binnentuin zelf kunnen bewoners samen met hun gezelschap gezellig op het terras van de cafetaria vertoeven, of wandelen tussen diverse groenpartijen.

 

 

Uniforme materialen

Het grootste deel van het nieuwe geveloppervlak bestaat net als de bestaande gevel uit geïsoleerde gevelpleister met een plint in blauwe hardsteen rondom het gebouw. En ook het aluminium schrijnwerk volgt in kleurkeuze en indeling de bestaande ramen, zodat de nieuwe en bestaande bouwdelen zichtbaar een geheel vormen.​

Hertstraat, Gent

Hertstraat, Gent

2023
EvoltaProjectenHertstraat, Gent
Opdrachtgever
Stadsbestuur Gent
Locatie
Gent
Ontwerpteam
Team Publieke ruimte

Vergroening en ontharding van 6 straten in Gent

Innovatieve stedenbouw voor een klimaatrobuuste stad

Tussen de Muinkschelde en het Koning Albert I Park ligt een stukje Gent met een bijzondere geschiedenis. Eeuwenlang bleef de Muinkmeersen een moerassig gebied binnen de stadsmuren waar de monniken van de Sint-Pietersabdij onder meer linnen lieten bleken. In 1851 werd een deel ervan ingericht als dierentuin, waarna de stad de gronden kocht en het ontwikkelde als een combinatie van stedelijk park, lanen met herenhuizen en lanen met werkmanshuizen. De wijk werd een voorbeeld van stedenbouwkundige innovatie uit het begin van de 20ste eeuw.

Honderd jaar later wil Stad Gent de historische wijk opnieuw aangrijpen als een voorbeeld van stedenbouwkundige innovatie. Deze keer niet als antwoord op de bevolkingsgroei en de huisvesting van een groeiende arbeidersklasse, maar wel om de stad voor te bereiden op de uitdagingen van morgen. Ons team Publieke ruimte staat in voor de volledige studieopdracht, van studie tot ontwerp, aanbesteding en begeleiding van de werken.

Klimaatverandering staat bovenaan het lijstje van uitdagingen van Stad Gent. Periodes van extreme hitte en hevige regenbuien komen steeds vaker voor, doordat de vele verhardingen in de stad een stedelijk hitte-eilandeffect veroorzaken. In het ontwerp van de cluster Hertstraat wordt daarom maximaal ingezet op ontharding. Zo komt er ruimte vrij voor geveltuinen tot wel 2 meter (!) breed, boomvakken en wadi’s. Water kan maximaal infiltreren in de vele groenzones en waterdoorlatende verhardingen. Het groen bestaat uit een combinatie van robuuste en klimaatbestendige plantensoorten, die gedijen in droge en tijdelijk natte bodems. Dankzij de vernieuwende inrichting kunnen huidige én toekomstige bewoners een plek vinden tussen het groen in het centrum van de stad.

De straten worden heringericht als woonerf – als leefstraten met een sterke verblijfsfunctie. Dat moet niet enkel de snelheid van het verkeer afremmen, maar creëert ook gedeelde ruimte met zitgelegenheid en spelprikkels. Een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Een minder zichtbaar aspect, maar aanzienlijk onderdeel van het project, is de aanleg van rioleringen. Dichtbij de Nederschelde en binnen de sterk verstedelijkte context van Gent is dat onvermijdelijk een uitdaging.

Voor zo’n ingrijpende verandering is er een draagvlak nodig. Daarom werkten we een uitgebreid participatie- en communicatietraject uit, waarbij buurtbewoners konden plaatsnemen aan ontwerptafels om samen met ons hun straat vorm te geven.

Zowel het klimaatbestendige ontwerp als sterk doorgedreven participatief proces leverden brons op bij de uitreiking van de VLARIO-Innovatieprijs 2020.

ArcelorMittal, Gent

ArcelorMittal, Gent

2016
EvoltaProjectenArcelorMittal, Gent
Opdrachtgever
ArcelorMittal
Locatie
Gent
Ontwerpteam
Team Consultancy services

Vernieuwing eindwalsgroep in Gentse warmwalserij

ArcelorMittal bespaart autosector tonnen CO2 met ultradun staal

Door de toenemende druk op de autosector om de CO2-uitstoot van wagens te verkleinen, groeit de vraag naar dunnere staalplaten met een hogere sterkte en goeie vervormbaarheid. Team Consultancy services hielp ArcelorMittal bij de stapsgewijze invoering van een nieuwe eindwalsgroep die plakken van 36 mm kan walsen tot staalplaat met een einddikte tussen 1,25 en 13 mm.

Onze consultant stond in voor het opstellen van de lastenboeken, de selectie van en onderhandelingen met leveranciers, opvolging van de engineering en communicatie, projectplanning en opleiding van de productieploegen.

Sterkere staalsoorten vragen grotere walskrachten in de warmwalserij, en dus ook een aanpassing van bestaande walstuigen. De nieuwe eindwalslijn van ArcelorMittal moest aan verschillende eisen voldoen: hogere walskrachten, vnl. in de eerste twee walstuigen, hogere aandrijfkoppels en een groter vermogen van de walstuigen, en een beter controle van het walsproces om de kwaliteit te blijven garanderen. Denk: snellere basisautomatisering en extra actuatoren om de walsbaarheid te verbeteren.

 

In vier jaar tijd werd stap voor stap naar een nieuwe eindwalsgroep toegewerkt met zeven gekoppelde walstuigen. Voor 2014 werden nieuwe hoofdmotoren geplaatst voor vier walstuigen, in november 2014 werden de hoofdmotor en tandwielkasten van het eerste walstuig vervangen, en één jaar later was de hoofdmotor van het zesde tuig aan de beurt. Ook de twee middelste walstuigen werden omgebouwd, en in november 2016 werden hun walskrachten verhoogd. In datzelfde jaar braken we eerste twee oude walstuigen af, en werd nieuwe walslijn in gebruik genomen.

Sint-Bavoplein, Boechout

Sint-Bavoplein, Boechout

2019
EvoltaProjectenSint-Bavoplein, Boechout
Opdrachtgever
Gemeentebestuur Boechout
Locatie
Boechout
Ontwerpteam
Team Publieke ruimte & Team Duurzame mobiliteit

Vernieuwing en vergroening van een versnipperde dorpskern

Integraal ontwerp brengt dorpspleinen en -bewoners samen

Hoe zorg je ervoor dat het hart van je gemeente weer een belevings- en ontmoetingsplek wordt, eerder dan een druk verkeerspunt? De Antwerpse gemeente Boechout zocht een partner voor de herinrichting van zijn versnipperde dorpskern en vond die in de teams van Evolta. We gingen over de volledige studieopdracht, vanaf het schetsontwerp en het aanbestedingsdossier tot de planning, coördinatie en opvolging van de werken. Onze teams Publieke ruimte en Duurzame mobiliteit sloegen de handen in elkaar om de drie historische pekken van Boechout – en daarmee ook zijn inwoners – met elkaar te verbinden.

Koen T’Sijen
Burgemeester Boechout

Niet één maar twee dorpspleinen

“De kern van onze gemeente wordt letterlijk doorsneden door de Hovesteenweg, een belangrijke verkeersader van Boechout. Daardoor hebben we niet één, maar twee dorpspleinen: het Sint-Bavoplein rond de Sint-Bavokerk in het noorden, en het Jef van Hoofdplein rond de bibliotheek in het zuiden. Beide staan mijlenver af van het natuurdomein de Groene Stap, hoewel dat evenwijdig met de steenweg loopt.”

Aan ons om de dorpspleinen aan weerszijden van de steenweg met elkaar te verbinden, meer ruimte te creëren voor beleving en vertraging, en het landschap binnen te brengen in het centrum.

Een veilige boulevard en authentieke keiklinkers

Om eenheid te creëren, kozen we eenzelfde bestratingsmateriaal op beide pleinen. Geen asfalt, geen beton, maar wel gebakken kleiklinkers. Een materiaal dat uitnodigt om te vertragen en te verblijven, en bovendien een duidelijke link legt naar de geschiedenis van het dorp. En ook wat straatmeubilair en groen betreft, bleven we bewust consequent. Vervolgens weefden we beide pleinen als het ware aan elkaar met een fiets- en wandelboulevard. Een bomenrij langs de boulevard moest de focus van de steenweg naar het boulevard verschuiven.

De extra ruimte creëerden we door de brede rijbanen te versmallen en parkeerplaatsen te groeperen vóór de bibliotheek. Daardoor kon het autoverkeer bijna volledig geweerd worden aan de zuidzijde van de bib en hadden we plek zat voor een leestuin en stadspark.

Tot slot bracht een genuanceerd groenontwerp het Boechoutse landschap gradueel tot in het centrum: hoe dichter bij het omliggende landschap, hoe natuurlijker en groener de inrichting – hoe dichter rond de kerk en steenweg, hoe stedelijker. Dankzij de beplanting kan het grootste deel van het hemelwater ofwel ter plekke kan infiltreren, ofwel afwateren naar de groenzones en de verzamelput van de fonteinen, waardoor er geen druppel verloren gaat. Zowel het groen als de aanwezigheid van water verminderen het ‘urban heat island effect’: het verschijnsel waarbij de temperatuur in een verstedelijkt gebied hoger ligt dan het omliggende landelijke gebied.

Vandaag staat het centrum van Boechout voor groen en gezelligheid. Dankzij de nieuwe inrichting van de openbare ruimte kan er vlot en veilig gefietst, gewandeld, geslenterd en gespeeld worden. Inwoners, passanten en schoolkinderen kunnen hun hart ophalen in het nieuwe park achter de bibliotheek en de aanpalende leestuin, die de brug vormt naar het Jef van Hoofdplein. De twee dorpspleinen aan weerszijden van de versmalde steenweg kregen hun eigen functie: het Jef van Hoofdplein doet dienst als groen evenementenplein, terwijl het plein onder de kerktoren een intiem verblijfskarakter heeft.

De kers op de taart? Het project werd door de Vereniging Voor Openbaar Groen erkend voor de genuanceerde groeninrichting en het klimaatbewuste ontwerp.

WATT Revive, Gent

WATT Revive, Gent

2019
EvoltaProjectenWATT Revive, Gent
Opdrachtgever
Revive
Locatie
Gent
Ontwerpteam
Team Publieke ruimte

Herontwikkeling verlaten bedrijventerrein tot een bruisende woon- en werkwijk

Een succesvolle herbestemming met (een ecologisch) karakter

Samen met projectontwikkelaar Revive en partners KRAS architecten, Establis, Boydens en Fris in het Landschap toverden we één van de vuilste plekken van Gent om in één van de groenste. Een duurzame woon- en werkwijk in het hart van de stad met maar liefst 14 BEN-woningen en 59 dito appartementen, plaats voor kantoren en commerciële ruimtes, en een publieke tuin van 2000 m².

Ons team Publieke ruimte stond mee in voor de vertaling van het masterplan naar overtuigende ontwerpen, uitvoeringsdossiers en de uiteindelijke herontwikkeling.

Op de oude Elektrion-site werd sinds 1926 hoogwaardige motorolie geproduceerd op basis van koolzaad, wat heeft geleid tot ernstige bodemverontreiniging tot wel 7 meter diep. In eerste instantie werd het gebied gesaneerd en een masterplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Het bestaande kantoorgebouw en de overblijvende structuur van de historische loodsen werd nieuw leven ingeblazen door ze te renoveren, verbouwen en herbestemmen tot een bedrijvencentrum met lichtrijke, goed geïsoleerde kantoorruimtes, geschakeld aan een co-working space. Authentieke elementen werden zoveel mogelijk in ere hersteld.

Naast de kantoorontwikkeling werden twee meergezinswoningen opgetrokken in witte baksteen als accentgebouwen op de site. Ze werden net als alle andere woningen en appartementen ontworpen volgens de BEN-normen en aangesloten op het BEO-veld van de site.

Bij het project werd veel aandacht besteed aan de behoeften van de bewoners. De site werd opgewaardeerd tot semipublieke ruimte en toegankelijk gemaakt voor de buurt. Er werd bovendien een ‘buurtschuur’ voorzien, waar bewoners en omwonenden activiteiten kunnen organiseren. Wij ontwierpen de gemeenschappelijke tuin en creëerden nieuwe zachte verbindingen tussen de Pieter Colpaertsteeg en de Groene Vallei voor voetgangers en fietsers. De wijk is vandaag autovrij en enkel toegankelijk voor noodvoertuigen en vuilnisdiensten.

Het landschapsontwerp zet maximaal in op een natuurlijke en ongedwongen sfeer. De binnentuin is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen relaxen en lekkers kunnen meeplukken van de bessenstruiken op de parkranden of uit de moestuinbakken. We ontwierpen een glooiend parklandschap, wat mooi contrasteert met de sterke lijnen van de omliggende architectuur. De gediversifieerde vegetatie en hoogteverschillen houden de tuin interessant doorheen de verschillende seizoenen, en zorgen voor een gezonde biodiversiteit.

Dit project illustreert onze werkwijze in een complexe stedelijke omgeving, en toont hoe we in overleg met alle diensten een kwaliteitsvol, hedendaagse antwoord kunnen bieden op de stedelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Westerringspoor F400, Gent

Westerringspoor F400, Gent

2019/2022
EvoltaProjectenWesterringspoor F400, Gent
Opdrachtgever
Stadsbestuur Gent
Locatie
Gent
Ontwerpteam
Team Duurzame mobiliteit

Uitbreiding fietssnelweg met harmonieus fietspad en veilige fietsonderdoorgang

Nieuwe fietsverbindingen maken Gent extra fietsvriendelijk en -veilig

De fietsroute ‘Westerringspoor’ of ‘F400’ is een belangrijke Gentse fietssnelweg die het station Gent-Sint-Pieters verbindt met de Muide, Wondelgem, Mariakerke en de Brugse Poort. In 2018 vroeg Stad Gent ons om de fietssnelweg uit te breiden met een fietspad op de rand van het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. Twee jaar later werden we ook ingeschakeld voor de bouw van een nieuwe fietsonderdoorgang aan de drukke Drongensesteenweg, om de veiligheid van fietsers te verzekeren.

Ons team Duurzame mobiliteit ging over de volledige studieopdracht, van schetsontwerp tot aanbestedingsdossier en de coördinatie van de werken.

Comfortabel fietspad in harmonie met de omgeving

Op het drassige terrein van het beschermde natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen voorzagen we een fietsverbinding tussen de Noormanstraat en de Mahatma Ghandistraat. Daarbij kozen we voor een bruine, uitgewassen betonverharding, waardoor het fietspad volledig opgaat in de natuurlijke omgeving.

Tijdens de werken legden we vier overbruggingen aan over waterlopen. Drie bruggen (met een overspanning van 13, 14,5 en 21 meter) werden uitgevoerd als betonnen integraalbruggen, de vierde (met een overspanning van 14 meter) ontwierpen we op vraag van Onroerend Erfgoed in staal met een plankendek.

Veilige fietsonderdoorgang

De Drongensesteenweg is een van de belangrijkste wegen van de stad, die de R40 verbindt met de R4 en ook de aansluiting maakt met de E40. De verkeersader krijgt heel wat verkeer van en naar de stad te verwerken. Vóór de ingreep moeten fietsers op het Westerringspoor de Drongensesteenweg kruisen via een fietsoversteekplaats met lichten. Dat was niet alleen onveilig, maar belemmerde ook het fietscomfort en de continuïteit van de hoofdroute. Om daar een antwoord op te bieden, vroeg Stad Gent ons om een nieuwe fietsonderdoorgang uit te werken.

Na een evaluatie van verschillende scenario’s beslisten we om een nieuwe fietskoker te bouwen aansluitend op de bestaande Leiekoker. We verbreedden het zicht in de tunnel door een deel van de bestaande wand af te breken en te vervangen door een kolommenwand, wat een positieve impact heeft op de beleving en ervaring van de onderdoorgang. Het project omvatte onder meer watergebonden civiele werken, aanloophellingen, vaste brugoverspanningen en wegenwerken.

Vandaag kunnen fietsers en voetgangers het kruispunt van de Bunderweg en Drongensesteenweg veilig en ongehinderd ondergronds kruisen.

Burggravenlaan, Gent

Burggravenlaan, Gent

2022
EvoltaProjectenBurggravenlaan, Gent
Opdrachtgever
Stadsbestuur Gent
Locatie
Gent
Ontwerpteam
Team Duurzame mobiliteit

Renovatie belangrijke verkeersbrug en aanleg fiets- en voetpaden

Stad Gent maakt “slechtste fietspad van Gent” vlotter, veiliger en pakken fietsvriendelijker

De Stropbrug, met de Burggravenlaan aan de ene kant van het water en de Achilles Heyndrickxlaan aan de andere, vormt een belangrijke verbinding tussen het station Gent-Sint-Pieters en Ledeberg. Het is bovendien de laatste fiets- en voetgangersbrug over de Schelde tot aan Zwijnaarde. Omdat de brug dateert uit de jaren ’70 en net zoals andere bruggen uit die periode tekenen vertoont van veroudering en jarenlang gebrekkig onderhoud, vroeg stad Gent om ze te renoveren. Ons team Duurzame mobiliteit stond in voor de volledige bovenbouw.

We voorzagen langs weerszijden comfortabele fiets- en voetpaden en renoveerden de brug zelf: het betonrot werd structureel hersteld, de oplegtoestellen en voegen werden vervangen, de sierpanelen verwijderd en vernieuwd …

Vandaag is het “slechtste fietspad van Gent” niet meer. Het verkeer tussen de Achilles Heyndrickxlaan en de Burggravenlaan verloopt vlotter en veiliger dan ooit, met verhoogde fietspaden in rode asfalt, volwaardige voetpaden, rustgevend groen, veilige oversteekplaatsen en trapconstructies waarlangs voetgangers de brugoversteek kunnen bereiken.

En ook aan de riolering schonken we de nodige aandacht. Een groot deel van het stedelijke gebied wordt namelijk afgevoerd via de riolering in het projectgebied. We werkten met afvoerkokers van meer dan twee meter breed om de grote volumes de baas te kunnen, en gebruikten speciale uitvoeringsmethodes om de stabiliteit te waarborgen rond het spoortalud en de aanloophellingen.